Φωτογραφίες

Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας μας είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι. Η εταιρία ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΕ%% προσφέρει εξαιρετικά οφέλη στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών, οδοντιατρικών καλύψεων και ασφάλεια ζωής, σχέδιο συνταξιοδότησης, επιδότηση διδάκτρων για συνεχή εκπαίδευση και διακοπές μετ' αποδοχών. Πλήρη στοιχεία είναι διαθέσιμα από το τμήμα προσωπικού μας.

Ανοικτές Θέσεις Εργασίας:

  • Υπάλληλοι
  • Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης Πελατών